SPOLOČNOSŤ

ZAE design s.r.o.

Fučíková 538/34,
97667 Závadka nad Hronom
Slovensko

Kontakty:
Tel.: +421917067519
Email: info@zae.sk

FAKTURÁCIA

Fakturačné údaje

Obchodné meno: ZAE design s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Fučíková 538/34, 97667, Závadka nad Hronom, Slovensko

IČO: 55311628
DIČ: 2121943857

Obchodný register: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 45975/S Zodpovedný vedúci: Dominik Klinga,  info@zae.sk, +421 917 06 75 19

BANKY

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4114 6836
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2941146836 / 1100

SOI

ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46,97400, Banská Bystrica 1, Slovenská republika

Telefón: 048/412 49 69
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

INFORMÁCiE O NÁS

Napíšte nám: